Categories

Pokeland Legends – Trải nghiệm Swinub, Piloswine, Mamoswine – 口袋训练师Swinub
– Icy Wind: Deals Ice type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Group – Skill Power: 50
– Powder Snow: Deals Ice type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Single – Skill Power: 50
– Tackle: Deals Normal type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Single – Skill Power: 50
– Mud-Slap: Deals Ground type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Group – Skill Power: 30
– Oblivious: In the battle, increase its own 5% P.DEF and SP.DEF. After 3 turns, increase its own 30% critical strike chance.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Piloswine
– Blizzard: Deals Ice type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Group – Skill Power: 60
– Powder Snow: Deals Ice type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Single – Skill Power: 60
– Horn Attack: Deals Normal type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Single – Skill Power: 60
– Earthquake: Deals Ground type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Group – Skill Power: 35
– Oblivious: In the battle, increase its own 5% P.DEF and SP.DEF. After 3 turns, increase its own 30% critical strike chance.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mamoswine
– Blizzard: Deals Ice type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Group – Skill Power: 70
– Ice Fang: Deals Ice type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Single – Skill Power: 70
– Double Hit: Deals Normal type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Single – Skill Power: 70
– Earthquake: Deals Ground type P.ATK damage, Skills additional 50% crit damage.
Range: Group – Skill Power: 40
– Oblivious: In the battle, increase its own 5% P.DEF and SP.DEF. After 3 turns, increase its own 30% critical strike chance.
★ FB:
★ Download bản Quốc Tế:

★ Download bản Việt:

★ Download bản Trung Quốc:
👉 Bản WeChat và QQ:

👉 Bản 9game:

★ Tạo tài khoản bản 9game:

★ Hướng dẫn Download và Đăng ký bản 9game:

★ Hướng dẫn tạo tài khoản WeChat:

#PokelandLegends #Swinub #Piloswine

Nguồn: https://midlandlangarseva.com/

Xem thêm bài viết khác: https://midlandlangarseva.com/cong-nghe/

Article Categories:
Công Nghệ

Comments

 • Urimoo

  – Icy Wind: Gây sát thương hệ băng,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Nhóm – Sức mạnh kỹ năng: 50

  – Powder Snow: Gây sát thương hệ băng,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Đơn – Sức mạnh kỹ năng: 50

  – Tackle: Gây sát thương hệ thường,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Đơn – Sức mạnh kỹ năng: 50

  – Mud-Slap: Gây sát thương hệ đất,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Nhóm – Sức mạnh kỹ năng: 30

  – Oblivious: Trong trận đấu, bản thân tăng 5% P.DEF và SP.DEF. Sau 3 lượt, bản thân tăng vĩnh viễn 30% cơ hội gây sát thương bạo kích.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Inomoo

  – Blizzard: Gây sát thương hệ băng,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Nhóm – Sức mạnh kỹ năng: 60

  – Powder Snow: Gây sát thương hệ băng,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Đơn – Sức mạnh kỹ năng: 60

  – Horn Attack: Gây sát thương hệ thường,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Đơn – Sức mạnh kỹ năng: 60

  – Earthquake: Gây sát thương hệ đất,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Nhóm – Sức mạnh kỹ năng: 35

  – Oblivious: Trong trận đấu, bản thân tăng 5% P.DEF và SP.DEF. Sau 3 lượt, bản thân tăng vĩnh viễn 30% cơ hội gây sát thương bạo kích.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Mammoo

  – Blizzard: Gây sát thương hệ băng,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Nhóm – Sức mạnh kỹ năng: 70

  – Ice Fang: Gây sát thương hệ băng,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Đơn – Sức mạnh kỹ năng: 70

  – Double Hit: Gây sát thương hệ thường,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Đơn – Sức mạnh kỹ năng: 70

  – Earthquake: Gây sát thương hệ đất,có thêm 50% sát thương bạo kích.

  Tầm đánh: Nhóm – Sức mạnh kỹ năng: 40

  – Oblivious: Trong trận đấu, bản thân tăng 5% P.DEF và SP.DEF. Sau 3 lượt, bản thân tăng vĩnh viễn 30% cơ hội gây sát thương bạo kích.

  A Light June 29, 2020 8:47 am Reply
 • 17:11 ủa ốg máu nó đâu rùi a???

  Hào Shine June 29, 2020 8:47 am Reply
 • O.o

  ÄÃPÄRÎÇÇÏØ YT June 29, 2020 8:47 am Reply
 • Kiss me

  Nam Khang June 29, 2020 8:47 am Reply
 • Como vc conseguiu esse novo traje faz o vídeo explicando

  Rodrigo Gouveia June 29, 2020 8:47 am Reply
 • Cho a 1 like nhe

  Trí Lê Quốc June 29, 2020 8:47 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *